…i mamy nowy zarząd!

Dnia 8.12.2009 odbyły się wybory do nowego zarządu na kadencję 2009/2010. Wyłoniliśmy nowych członków – dziękujemy odchodzącemu zarządowi za rok pracy, a nowemu życzymy samych sukcesów i owocnej pracy! Przypominamy wszystkim członkom o Wigilii 15.12.2009.

Debatowaliśmy dwie godziny. Rozliczyliśmy rok działalności ustępującego zarządu, udzieliliśmy mu absolutorium, wysłuchaliśmy prezentacji kandydatów na członków nowego zarządu i w głosowaniu tajnym wyłoniliśmy swoją reprezentację.
A oto nowy zarząd AEGEE Zielona Góra na rok 2009/2010:
Prezydent – Piotr Mikołajczyk
Sekretarz – Patrycja Kucz
Skarbnik – Anna Budzińska
oraz przy zarządzie:
PR Responsible – Anna Mitura
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy i samych sukcesów!

A wszystkim aeżakom przypominamy, że 15.12.2009 odbędzie się Wigilia.