Mamy nowy zarząd !

Dnia 16.12.2010 podczas Walnego Zgromadzenia Członków wybrany został nowy Zarząd AEGEE Zielona Góra na rok 2011 w składzie :

Prezydent – Bartosz Koźmiński

Skarbnik – Piotr Mikołaczyk

Sekretarz – Patrycja Kucz

Dziękujemy odchodzącemu zarządowi za rok pracy, a nowemu życzymy samych sukcesów i owocnej pracy!