Be on top – jeden weekend, mnóstwo wiedzy

Już po wszystkim! Wróciliśmy do domów po niezwykłym szkoleniu, dumni, że mogliśmy przekazać swoją wiedzę następnym osobom i dzięki temu pomóc im w rozwijaniu ich przyszłej kariery.

Weekend 26-28 października można zaliczyć do intensywnych. Pierwszy dzień w Przytoku rozpoczęlismy grami integracyjnymi, przedstawieniem teamu organizatorów i szkoleniowców oraz pierwszymi warsztatami. Podczas tych trzech dni szkolenia są naprawdę intensywne, ponieważ mamy mało czasu, a niezwykle dużo wiedzy do przekazania. W tym roku szkoliliśmy m.in.: z zakresu zarządzania projektem, public relations, human resources, fundraisingu. Na terenie Polski warsztaty są ujednolicone, dzielimy je na poziom pierwszy i drugi. Na poziomie pierwszym zawsze przeprowadzane są tzw. case’y czyli praca w grupach nad wyznaczonym projektem – tematyką może być np. organizacja Dnia Języków Obcych, konferencji itp. Oznacza to, że po teoretycznym szkoleniu z danego tematu grupa wykorzystuje w praktyce zdobytą wiedzę i tworzy swój projekt od początku do końca. Grupa case’owa składa się z około 5 osób, a nad ich pracą pieczę sprawuje tutor, który pilnuje, żeby grupa realizowała cele przeznaczone na danego case’a.

Podczas tegorocznego LTC 35 uczestników zmagało się z wyzwaniami szkolenia, które  zakończyło się sukcesem. Na koniec mieliśmy gotowych 5 projektów, które zostały profesjonalnie przygotowane przez uczestników. Jesteśmy niezwykle zadowoleni, ponieważ dzięki LTC wiele osób zainteresowało się naszą działalnością i dołączyło do grona Aeżaków. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i sponsorom za wkład w to wydarzenie i mamy nadzieję, że nasze drogi skrzyżują się jeszcze nie jeden raz.