Idzie Nowe!

I.. stało się, mamy nowe władze! Wczoraj w naszej antenie odbyły się wybory do Zarządu oraz Rady Nadzorczej na rok 2013. Po burzliwych debatach, trudnych pytaniach i wielu prezentacjach wyniki przedstawiają się następująco:

Prezydent: Patryk Lemański
Sekretarz: Bartosz Sudorowski
Skarbnik: Damian Wójcik
V-ce Prezydent: Katarzyna Załucka
V-ce Prezydent do spraw PR: Joanna Chojnacka
V-ce Prezydent do spraw HR: Bartosz Wróblewski

Rada Nadzorcza: Piotr Furdak, Robert Paprzycki, Rafał Pacuła

urna-do-glosowania

Na początku zebrania jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem członków omówiliśmy bieżące sprawy, a następnie odchodzący zarząd złożył raport ze swojej całorocznej działalności. W ciągu mijającego roku udało nam się zrealizować wiele zarówno dużych jak i małych projektów skierowanych głównie, choć nie tylko, do studentów. Wśród nich były takie jak: Szkolenia LTC, Summer University, Bus Party, EDL, Dni Wolontariatu, Streetball Challenge i wiele innych.

Gratulujemy wszystkim nowo wybranym i serdecznie dziękujemy ustępującemu Zarządowi i Radzie Nadzorczej za trud i serce włożone w pracę dla AEGEE Zielona Góra.