Historia

1985-89: Początek

  • 16 kwietnia 1985r. (data narodzin organizacji) to dzień, w którym odbyła się konferencja  EGEE I. mająca na celu przezwyciężenie trwającego paraliżu europejskiego. Cały proces został poprowadzony przez Francka Biancheri i wkrótce wszyscy zainteresowani studenci chcieli uczestniczyć w konferencji EGEE, w organizacji będącej platformą spotkań i dyskusji dla młodych Europejczyków.
  • Nazwa EGEE jest związana z Morzem Egejskim, gdzie ponad 2000 lat temu powstała demokracja. Ze względu na kolizję nazw z francuską firmą, nazwa (EGEE) została zmieniona w 1988r. na AEGEE.
  • Sieć lokalnych oddziałów organizacji szybko się rozszerza i zawiera początkowo anteny z krajów EFTA.

1990-95: Obejmując Wschód

  • Po upadku Muru Berlińskiego AEGEE otwiera się na studentów z Europy Środkowej i Wschodniej. Grupa Robocza Wschód-Zachód oraz Comité Directeur z 1990r. – znane jako Grupa Quo Vadis – promują nowy kierunek, czyli powoływanie i rozwój anten na Wschodzie, co po dziś dzień jest ideą aktualną i promowaną.

1996-99: Profesjonalizm i nowe projekty

  • W 1996r. organizacja staje się wystarczająco duża i poważna, by przenieść swoją siedzibę z małego biura w Delf do Brukseli. Od tego czasu Comité Directeur mieszka i pracuje razem w „stolicy Unii Europejskiej”, korzystając z bliskości instytucji europejskich.
  • Największe projekty realizowane w tym czasie to:  Find Your Way (1996r. – projekt skierowany do liderów młodzieżowych organizacji pozarządowych) oraz Europe and Euro (1997r. – projekt mający na celu podnoszenie świadomości na temat nowej waluty europejskiej, realizowany 5 lat przed jej wprowadzeniem).

2000-05: Wspieranie rozszerzenia UE i demokratyzacji na Wschodzie

  • W pierwszych latach nowego tysiąclecia sieć lokalnych oddziałów AEGEE dynamicznie rośnie. 260 lokalnych oddziałów organizuje w sumie 135 konferencji i seminariów oraz 99 Summer Universities w 2004r.
  • AEGEE z powodzeniem oferuje swoje piętnastoletnie doświadczenie w łączeniu Wschodu z Zachodem w duchu rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004r. Jednym z przejawów na rzecz działań wspólnotowych są realizowane w tym czasie projekty, między innymi Europe’s identity, Education for Democracy, czy Hotspot.
  •   AEGEE podejmuje inicjatywy na rzecz wzmocnienia demokracji i pojednania w czasie wojny na Bałkanach, w Ukrainie, a także na Cyprze.

Aktualnie AEGEE obejmuje ponad 14 000 członków w około 200 miejscowych oddziałach na terenie 40 europejskich krajów. Od 1985r. członkami organizacji było 70 000 studentów.