Misja

AEGEE, czyli Europejskie Forum Studentów, jest pozarządową, politycznie niezależną i interdyscyplinarną organizacją non-profit, zrzeszająca studentów i absolwentów wyższych uczelni, której celem jest realizacja idei zjednoczonej Europy.

AEGEE (Association des Etats Generaux des Etudiants de l’Europe) zostało utworzone w Paryżu w 1985 roku. Od 1992 r. główny zarząd Aegee (Comite Directeur) mieści się w Brukseli. Obecnie AEGEE zrzesza około 17.000 członków w 250 oddziałach w ponad 40 państwach Europejskich.

Jesteśmy organem doradczym Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz członkiem Europejskiego Forum Młodych. Stowarzyszenie ma status opiniodawczy przy UNESCO, jest wspierane przez Komisję Europejską i Parlament Europejski.

Głównym celem AEGEE jest promocja idei integracji europejskiej, nie tylko w teorii, ale głównie w praktyce. Jest to realizowane przez projekty (konferencje, seminaria, szkolenia) i akcje takie jak: Summer Universities, organizowane każdego roku przez kilkadziesiąt oddziałów lokalnych. W czasie tych wyjazdów członkowie AEGEE dzielę się swoję wiedzą o kulturze i języku z innymi studentami. AEGEE realizuje ponadto duże projekty, które skupiają się na takich polach działania, jak: Szkolnictwo Wyższe, Wymiana Kulturalna, Pokój i Stabilność, Europa bez Granic etc.

Brak poziomu narodowego sprzyja byciu naprawdę europejskim. AEGEE działa przez oddziały lokalne, zwane antenami, obecne w miastach całej Europy. Działalności jest koordynowana przez Zarząd Europejski – Comitè Directeur (CD).

 

Cztery filary, na których opiera się działalność organizacji to:

Higher Education (Edukacja Wyższa) – skupia się głównie na popieraniu mobilności studentów, promocji programu Sokratesa, Erasmus i kampaniach edukacyjnych

Peace & Stability (Pokój i Stabilność) – obejmuje popularyzację wiedzy o demokracji i wartości takich jak tolerancja i otwartość

Cultural Exchange (Wymiana Kulturowa) – realizowany głównie poprzez projekt Summer University i rozmaite wymiany odbywające się miedzy antenami.

Active Citizenship (Aktywne Obywatelstwo) – idea określana jako zaangażowanie obywatelskie, które objawia się np. poprzez śledzenie tego, co dzieje się w Europie, w kraju czy regionie i włączanie się w działania zbieżne z celami organizacji.